Một quyền lợi đặc biệt mà người lao động cần phải biết sớm, nếu không sẽ bị thiệt

Nghỉ phép năm là quyền lợi của người lao động, nếu người lao động không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền lợi.

Quyền lợi nghỉ phép năm có được tính lương không?

mot-quyen-loi-dac-biet-ma-nguoi-lao-dong-can-phai-biet-som-neu-khong-se-bi-thiet

Đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Theo đó, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 1 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hàng nằm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Như vậy, trường hợp người lao động nghỉ phép năm theo quy định nêu trên thì sẽ được tính nguyên lương.

Không nghỉ phép năm có được thanh toán tiền không?

Theo quy định tại điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động chỉ trả tiền lương cho người lao động khi chưa nghỉ hàng năm trong 2 trường hợp:

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm.

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm.

Các trường hợp khác về nguyên tắc phép năm là quyền lợi của người lao động, nếu người lao động không sử dụng quyền lợi này của mình thì có thể sẽ hết quyền. Do vậy, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày phép năm nếu người lao động không sử dụng phép năm, trừ 2 trường hợp trên.

Tiền phép năm có tính thuế TNCN không?

mot-quyen-loi-dac-biet-ma-nguoi-lao-dong-can-phai-biet-som-neu-khong-se-bi-thiet

Tiền phép năm mà người lao động nhận được cũng sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên thì ngày nghỉ phép năm là chế độ nghỉ việc có hưởng lương của người lao động. Do đó, khoản tiền người sử dụng lao động trả cho người lao động cho những ngày mà người lao động không nghỉ hết phép năm được xem là tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động (hay tiền phép năm).

Mà theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các quy định sửa đổi, hướng dẫn liên quan thì tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tiền phép năm mà người lao động nhận được cũng sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Theo GiaDinh